ATC-COMM

ATC-COMM.COM

 
 • Cinelli

  Luchtvaart Communicatie

  ATC-Comm is gespecialiseerd in luchtvaartcommunicatie
  Ask for a free demo

 • Cinelli

  Luchtvaart Communicatie

  ATC-Comm is gespecialiseerd in luchtvaartcommunicatie
  Ask for a free demo

 • Cinelli

  Luchtvaart Communicatie

  ATC-Comm is gespecialiseerd in luchtvaartcommunicatie
  Ask for a free demo

 • Cinelli

  Luchtvaart Communicatie

  ATC-Comm is gespecialiseerd in luchtvaartcommunicatie
  Ask for a free demo

 • Cinelli

  Luchtvaart Communicatie

  ATC-Comm is gespecialiseerd in luchtvaartcommunicatie
  Ask for a free demo

 
 • towerRadio Telefonie Trainingen

  RT is de door ICAO gestandaardiseerde Engelse vaktaal waarmee vliegers communiceren met de Luchtverkeersleiding. Als je deze taal eenmaal beheerst ben je in staat om wereldwijd met de luchtverkeersleiding te communiceren. De cursussen zijn gebaseerd op de ILenT syllabus. Door ons worden praktische Radiotelefonie cursussen gegeven met als doel een Radiotelefonie VFR en of IFR aantekening op het vliegbrevet.

  Lees Meer
 • towerLPE Examen

  Luchtverkeersleiders en vliegers moeten voldoen aan de ICAO language proficiency eisen. Wij trainen en examineren met als doel om minimaal een level 4 te bereiken en om dit aantoonbaar te maken. Een eventuele trainingsbehoefte kan dmv een korte online test worden vastgesteld. Het Language Proficiency Exam kan vandaag nog online worden afgenomen.

  Lees Meer
 • towerScreening Engelse Taal

  ATC-Communication kan studenten online beoordelen op hun niveau Engels. Dit is een belangrijk onderdeel en kan efficient en snel gedaan worden. ATC-Communication heeft veel ervaring op dit gebied, huidige klanten komen van grote vliegscholen over de hele wereld.

  Lees Meer
 
 

FAQ

 • RT Courses

 • Welke cursussen worden gegeven door ATC-Comm?

  Door ATC-Comm worden praktische Radiotelefonie cursussen VFR en IFR gegeven voor piloten en grondpersoneel. Daarnaast worden refresher cursussen, cursussen in het Engels en cursussen op maat gegeven. Ook is ATC-Comm gecertificeerd om Language Proficiency testen af te nemen in de Engelse taal.

 • Waarom moet ik bij ATC-Comm mijn Radiotelefonie cursus gaan volgen?

  Omdat ATC-Comm op professionele wijze een goede cursus verzorgt in relatief weinig uren met een zeer hoog slagingspercentage.Ook is ATC-Comm gecertificeerd om Language Proficiency testen af te nemen in de Engelse taal.

 • Uit hoeveel lessen bestaat een VFR cursus voor piloten?

  Een VFR cursus voor piloten bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur.

 • Uit hoeveel lessen bestaat een IFR cursus voor piloten?

  Een IFR cursus voor piloten bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur.

 • Uit hoeveel lessen bestaat het vak Communications?

  Voor dit vak wordt in principe geen les gegeven, het vak kan volledig in zelfstudie worden behaald. Tijdens de praktijklessen is eventueel gelegenheid om vragen over de stof te stellen. Zie voor meer informatie over o.a. de leerdoelen elders op de site bij RT theorie informatie.

 • Door wie worden de praktische Radiotelefonie cursussen geexamineerd?

  De praktische Radiotelefonie cursussen worden door ATC-Comm zelf geexamineerd.

 • Waar worden de Radiotelefonie cursussen gegeven?

  Via een speciaal hiervoor ontwikkelde tool worden de RT cursussen d.m.v. dinstance learning gegeven. Op verzoek kan de cursus ook op locatie gegeven worden.

 • Aan wie worden de Radiotelefonie cursussen gegeven?

  Aan (leerling) vliegers, (leerling) ballonvaarders, luchtvaart grond personeel, luchtverkeersleiders aeronautical station operators (ASO).

 • Wat is de rol van ICAO in de radiotelefonie?

  ICAO (International Civil Aviation Organisation) draagt zorg voor een wereldwijde standaardisatie van de Radiotelefonie.

 • Wie zijn de klanten van ATC-Comm?

  Individuele (leerling) vliegers en (leerling) ballonvaarders, vliegclubs, vliegscholen, theoriescholen, luchtvaartmaatschappijen, luchtvaart grond afhandelaars en luchthavens.

 • Hoe staat het met het slagingspercentage van de cursisten?

  Sinds de oprichting van ATC-Comm in 2003 is het slagingspercentage van de leerlingen als volgt, 2003 98%, 2004 98%, 2005 100%, 2006 98%, 2007 100% en vanaf 2008 100%.

 • LPE exam

 • Wanneer ontvang ik mijn certificaat?

  Binnen 72 uur na het afnemen van het examen ontvang je jouw certificaat via mail.

 • Kan ik tussentijds uitloggen en later verder gaan?

  Ja, door gewoonweg jouw User ID en paswoord te gebruiken kan je opnieuw inloggen en zal het examen verder gaan bij de vraag waar je gebleven was.

 • Wat gebeurt er als ik een vraag verkeerd beantwoord?

  De beoordelaar gaat alleen jouw Engelse taal beoordelen, niet jouw theoretische kennis. Dus daar hoeft je je geen zorgen over te maken. Wel moet je in acht houden dat ook het onderdeel 'Comprehension' beoordeeld word. Als jouw algemene begrip te wensen over laat zou dit wel invloed op je score kunnen hebben.

 • Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tussentijds wegvalt?

  Wanneer je internetverbinding tussentijds wegvalt, kan je opnieuw inloggen en zal het LPE verder gaan vanaf de laatst beantwoordde vraag.

 • Wat als ik maar op 1 van de criteria een level 4 haal?

  De laagste score van de 6 criteria geldt als uiteindelijk resultaat. Je zult dus minimaal een 4 of hoger moeten halen op alle 6 criteria om een level 4 of hoger te halen en dus voor het LPE te slagen. Mocht je echter op één of meer van de criteria een level 3 of lager halen, dan zal je de test over moeten doen. Voorgaande resultaten zullen bij het overdoen van de test niet in beschouwing worden genomen.

 • Moet ik zelf KIWA informeren over mijn behaalde resultaten?

  Ja, Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden/ laten bijschrijven van het LPE level bij KIWA. Wanneer je een (nieuw) bewijs van bevoegdheid aanvraagt sluit je een kopie bij van jouw LPE level en verzoek je bijschrijving hiervan.

 • Wat te doen nadat ik het examen heb volbracht?

  Een van onze gecertificeerde beoordelaars gaat jouw examen beoordelen. Als dat eenmaal klaar is krijg je automatisch binnen 3-5 werkdagen een mail met het resultaat en indien geslaagd het certificaat. Hierna kan je bij KIWA het LPE level laten bijschrijven.

 • Welke onderdelen worden beoordeeld en welke niveau's zijn haalbaar?

  Klik op onderstaande link om over de onderdelen en niveau's te lezen: https://www.ilpt.net/js/ICAO_Holistic_and_Grades.pdf .

 • Wat doen jullie met mijn opnames wanneer ik mijn examen heb voltooid?

  Wanneer het examen beoordeeld is en het resultaat is gecommuniceerd, worden 90 dagen later de geluidsopnames verwijderd uit ons systeem

 • Waarom hebben jullie een scan van mijn paspoort nodig en wat doen jullie met deze gegevens?

  We hebben een gescande kopie van je paspoort nodig om jou te kunnen identificeren als de persoon die het examen doet. Na 90 dagen wordt de scan van het paspoort, net als alle geluidsopnames, uit ons systeem verwijderd.

 • Is schrijfvaardigheid ook van belang op het LPE?

  Nee, schrijfvaardigheid wordt niet beoordeeld tijdens het LPE.

 • Hoe komt de ICAO score tot stand?

  Je prestaties zullen worden beoordeeld in relatie tot de 6 levels van de ICAO taalkennis ratingschaal. Het minimum te behalen niveau voor ICAO naleving is niveau 4. Er zijn zes taal criteria: uitspraak, taalstructuur, woordenschat, spreekvaardigheid, interactie en begrip. De laagste score op een criterium zal jouw totale score bepalen. Met andere woorden, je moet tenminste niveau 4 in elk van de zes criteria behalen om te slagen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn uitslag?

  Één van de voordelen van het online afnemen van het LPE examen is dat je zelf kunt kiezen op welke dag en welk tijdstip je het wilt gaan afnemen. De beoordelaar kan snel na het afronden van jouw examen aan de slag met de resultaten. Ons streven is om binnen 3-5 werkdagen na het afnemen van het examen uw uitslag klaar te hebben. Je ontvangt een mail met het certificaat. LET OP: check ook je spambox mocht er binnen 3-5 werkdagen geen resultaat ontvangen zijn.

 
privacy verklaring - algemene voorwaarden

ASK FOR A FREE DEMO

RT
LPE

ASK FOR A FREE DEMO

RT
LPE